بالن باکس سرور

$48

 

  • گل رز
  • جهت حفظ زیبایی کار، رنگ بادکنک ها متناسب با رنگ گلها انتخاب می شوند.
  • گل های فصلی و تزئینی رنگارنگ
  • بادکنک رنگی داخل بوبو بالن
  •  ارتفاع حدودا : ۶۵ سانتی متر
  •  جعبه گرد