گلفروشی آنلاین سرای گل این امکان را فراهم کرده است تا در صورت وجود هر گونه شکایت در مورد سفارش گل و خرید هدیه خود و حتی موارد دیگر، با تکمیل و ارسال فرم ذیل به درخواست شما رسیدگی شود. این اطمینان را به شما می دهیم که شکایات شما در واحد رسیدگی به شکایات و با نظارت مدیر سرای گل بررسی خواهد شد و در اولین زمان ممکن پاسخ داده می شود.