باکس هدیه زمستانه

362.000 تومان

  • هارد باکس ۱۵×۴۵ سانتی متر
  • آجیل چهار مغز مرغوب تحویل در ظرف در بسته
  • برگه آلو تازه و مرغوب تحویل در ظرف در بسته
  • میوه شامل : انار و سیب
  • شمع
  • کتاب حافظ به همراه فال
  • دسته گل فصلی
پاک کردن