جام گل بهشتی

$156

  • گل رز
  • گل آنتوریوم
  • گل فصلی و تزئینی
  • گل ارکیده
  • جام گل سفید
  • ارتفاع حدود : ۱ متر