جام گل سپیده

$208

  • گل رز
  • گل فصلی و تزئینی
  • گل ارکیده
  • گل آنتریوم
  • جام گل طلائی یا نقره ای