جام گل شاهزاده گلها

$248

  • گل رز
  • گل فصلی و تزئینی
  • گل ارکیده
  • جام گل طلائی یا نقره ای
  • ارتفاع حدود : ۱ متر