جعبه گل آلسترومریا

139.000 تومان

  • نوع گل : آلسترومریا
  • تعداد : ۸ شاخه گل آلسترومریا رنگارنگ
  • ارتفاع : حدود ۴۰ الی ۵۰ سانتی متر
  • رنگ جعبه در تهران و کرج : مشابه عکس و یا سفید
  • رنگ جعبه در سایر شهرها : انتخاب از رنگ های موجود
پاک کردن