جعبه گل رویا

از $34

– ۸ شاخه گل رز سفید
– گل های فصلی
– روبان تزئینی
– باکس استوانه
– ارتفاع حدود ۴۵cm