جعبه گل نگارین

840.000 تومان

  • ۲ شاخه گل رز
  • ۷ گل آنتوریوم
  • ۱۰ گل ارکیده
  •  گلهای فصلی و تزئینی
  •  جعبه سفید
  •  ارتفاع حدود ۵۰cm

 

پاک کردن

تزئین جعبه گل را انتخاب کنید *