گلدان گل محفل

$34

  • گلدان شیشه ای با ارتفاع حدودا : ۲۰cm
  • گل رز
  • گل های رنگارنگ فصلی
  • روبان متناسب با رنگ گلها