گلدان شکلات و گل شادمانه

$31

  • ارتفاع گلدان حدودا : ۲۰cm
  • گل آلسترومریا ۶ شاخه
  • داوودی ۱ دسته
  • سنگ تزئینی
  • ۶ عدد شکلات های اصل با تاریخ انقضای معتبر