گلدان شکلات و گل شادمانه

295.000 تومان

  • ارتفاع گلدان حدودا : ۲۰cm
  • گل آلسترومریا ۶ شاخه
  • داوودی ۱ دسته
  • سنگ تزئینی
  • ۸ عدد شکلات های اصل با تاریخ انقضای معتبر
پاک کردن