گلدان گل شادمانه

از 163.900 تومان

  • ابعاد گلدان شیشه ای : ۲۰x۱۷cm
  • گل آلسترومریا ۸ شاخه
  • داوودی ۱ دسته
پاک کردن