گلدان گل ارکیده

$42

  • مشخصات:
  • ارکیده داخل خاک با ریشه بسیار قوی
  • گلدان سرامیکی سفید