شکلات عکس دار مناسبتی

از $14

 

مناسبت مورد نظر را وارد کنید *

مناسبت مانند تولد، سالگرد ازدواج و غیره…

عکس اول را آپلود کنید *

(حداکثر اندازه فایل 6 گیگابایت)

عکس دوم را آپلود کنید *

(حداکثر اندازه فایل 6 گیگابایت)

عکس سوم را آپلود کنید

(حداکثر اندازه فایل 6 گیگابایت)

عکس چهارم را آپلود کنید

(حداکثر اندازه فایل 6 گیگابایت)

عکس پنجم را آپلود کنید

(حداکثر اندازه فایل 6 گیگابایت)

عکس روی در جعبه را آپلود کنید

(حداکثر اندازه فایل 6 گیگابایت)

عکس روی بگ را آپلود کنید

در صورتی که بگ ساده انتخاب کردید این گزینه را نادیده بگیرید.

(حداکثر اندازه فایل 6 گیگابایت)

شهر را انتخاب کنید *