باکس گل رز قرمز

از $28

  • سایز باکس گل ۶ شاخه حدود : ۱۰×۳۰ سانتی متر
  • سایز باکس گل ۹، ۱۲ و ۱۸ شاخه حدود : ۱۵×۴۵ سانتی متر

ابتدا شهر و سپس سایز باکس گل را انتخاب نمایید.