دسته گل سوفیا

$31

  • ارتفاع : حدود 1 متر
  • 4 شاخه گل رز
  • کلهای فصلی صورتی و بنفش روشن
  • کاغذ خارجی و روبان