پایه گل سپیدار

از 1.200.000 تومان

– ۵ شاخه گل لیلیوم
– ۳۰ شاخه گل آنتوریوم
– ۲۰ شاخه گل فصلی
– برگ های تزئینی فصلی
– ارتفاع حدود ۱.۵۰ سانتی متر

 

پاک کردن

تزئین تاج گل را انتخاب کنید *

ساعت تحویل را انتخاب کنید *