دسته گل سوفی

از $25

  • گل رز
  • گل لیلیوم
  • گلهای فصلی – در این دسته گل، گلهای آلسترومریا و لیسیانتوس استفاده شده است.