باکس قلبی گل رز عاشقانه (آمریکا)

$127

  • باکس گل قلبی
  • حدود ۱۲ شاخه گل رز قرمز
  • ارتفاع حدود ۲۲cm

اتمام موجودی!