گیاه آزالیا صورتی (آمریکا)

$159

  • ارتفاع حدود : ۴۰cm الی ۴۵cm
  • ارتفاع سبد : ۱۵cm
  • جهت عمر بیشتر، گل نیمه شکفته تحویل می شود.
  • همراه با دستور نگهداری گل

 

روز تحویل را انتخاب نمایید *

تاریخ تحویل را وارد نمایید *

امکان تحویل از دو روز کاری آینده