تاج گل یک طبقه آوای گل ها

از 1.350.000 تومان

تاج گل شامل گل های:

  • گل رز
  • گل لیلیوم
  • گل آنتوریم
  • گل آلسترومریا و یا گلهای فصلی
  • برگ های تزئینی فصلی
  • ارتفاع حدودا : ۱/۸۰cm
پاک کردن

تزئین تاج گل را انتخاب کنید *

ساعت تحویل را انتخاب کنید *

شهر را انتخاب کنید *