گلدان گل تبسم

از 294.000 تومان

– ۴ دسته گل لیسیانتوس
– برگ های تزئینی
– ارتفاع حدود : ۳۵cm

ابتدا شهر و سپس سایز گل را انتخاب نمایید.

پاک کردن